Odds Bonuser

Hvordan fastsette om et veddemål har verdi?

Vi hører ofte om begrepet verdispill i oddsbransjen, og at det å finne online odds med verdi er veien til suksess. Innen oddsspilling betyr suksess penger i kassa for oddsspillerne. Det er umulig å vinne penger på oddsspill i lengden om spillene ikke har verdi. Men hvordan finner du ut om et spill har verdi eller ikke? Hva er egentlig en verdi, og hvem bestemmer om et spill har verdi?

Hva er en verdi i oddssammenheng?

En verdi er din egen fordel overfor en odds. Det er du selv som fastsetter denne verdien ved å analysere deg fram til et annet resultat enn oddssetteren som har fastsatt oddsen. Dette er din fordel overfor bookmakeren. Hvordan du kommer fram til en slik fordel, kan skje på flere måter. Men det er generelt vanskelig, siden oddssettere har dette som jobb, og du kanskje har online tipping som hobby.

Først bør du vite at en oddssetter som oftest setter odds på mange kamper, kanskje et hundretall, og det gjør at feil eller litt begrenset forhåndsundersøkelse kan bli gjort. Selv har du kanskje bare denne ene kampen å fordype deg i, og kan finne ut mer om objektene enn oddsetterne selv gjør. Kanskje du vet noe en oddssetter ikke vet, som familiære forhold, skader, lokalkunnskap eller andre ting.

De to vanligste fordelene

Når du først har funnet en ting du antar at oddssetterne ikke har tenkt på, ikke har visst, eller ikke har lagt nok vekt på, kan du ha en verdi i forhold til satt odds. Den vanligste fordelen er at du selv anser å vite bedre enn bookmakeren. Husk at en odds utgis normalt i god tid før et oppgjør, og mye kan framkomme av informasjon innen kampstart.

Det kan være skader, laguttak, eller betydning av kamper som endrer seg på bakgrunn av andre innvirkende resultater. I disse tilfellene er tiden viktig, og du bør sette spill innen bookmakerne har fått justert oddsene. Den andre fordelen du kan anse å ha, er at du er uenig i oddssettingen. Du kan for eksempel mene at spiller eller lag A er bedre enn spiller eller lag B, mens oddssetteren mener motsatt.

Fastsetting av verdiens størrelse

I tilfeller hvor du generelt er uenig i en utgitt odds, skal du være forsiktig med å fastsette verdien for høyt. Husk at det er mange dyktige oddssettere i bransjen, og de justerer seg ofte etter hverandre til en viss grad. Du får vanligvis odds som ikke varierer stort, og må anta at det innehas stor kunnskap blant oddssettere. Men de kan ta feil, og til tider gjør de det også.

Når du har funnet et oddsspill med verdi, så blir neste steg å fastsette hvor mye verdi spillet har. Det er flere måter å gjøre dette på. Noen bruker et verktøy eller formel for utregning, men dette er vanskelig å få nøyaktig. Det blir alltid en skjønnsmessig vurdering, og mange velger å bruke en enhetsskala som går fra 1 til 10, hvor 10 er maksinnsats, som er bestemt på forhånd.

Verdianalyser og innsatsstrategi

Det er altså din eller andres analyser som du stoler på og støtter deg til, som bestemmer din verdi i et oddsspill. Verdien er størst der hvor oddsen er størst. Om du velger å spille ut fra et enhetssystem, eller med flat innsats på alle verdispillene, er opp til deg. Det er begge gode og mye brukte strategier. Husk at verdispill over tid gir overskudd om verdien er reell. Lykke til!